INVITATION


Dear Colleagues and Friends,


The 13th Congress of the Turkish Society of Andrology will be held in Sarıgerme from 18 to 21 of April of 2019. As the Executive Committee of The Turkish Society of Andrology we have the great pleasure to welcoming you to our biannual national meeting.The scientific program of the meeting will cover all topics of Andrology, dealing with both clinical topics and basic sciences according to the recent literature. State of the Art Lectures, Round Tables and Podium and Poster Sessions will bring up the most recent advances both in Sexual Dysfunction and Infertility. For sure, the faculty both national and international will put together an inspiring scientific program.Sarıgerme is one of two magnificent touristic neighbourhoods at the Aegean coast of Turkey. Therefore, we believe that you will also enjoy your social time in this beautiful resort.See you in Sarigerme 2019, the 13th Turkish Society of Andrology Meeting.
 • HONORARY PRESIDENT

  Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
 • PRESIDENT

  Prof. Dr. Mustafa F. Usta
 • SECRETARY GENERAL

  Prof. Dr. Barış Altay
 • TREASURER

  Doç. Dr. Memduh Aydın
 • MEMBERS

  Prof. Dr. Sefa Resim
    Prof. Dr. Murat Çakan
      Prof. Dr. Fikret Erdemir
    Prof. Dr. Metin Öztürk

GENERAL INFORMATIONCongress Venue: Hilton Dalaman Sarıgerme, Muğla, TurkeyCongress Dates: April 18 – 21, 2019

Congress Language: The Congress will be held in Turkish and English. Sessions will include simultaneous English-Turkish translation. Presentations will be in English

Congress Badges: Badges must be worn during all sessions, social activities and exhibitions. All participants who have finalized their registration may receive their badges from the registration desk together with all other documents. Those who wish to register onsite will also receive their badges from the desk.

Certificate of Participation: Certificate of participation will be given to registered participants of the congress according to their participation volume which is min. min. % 60 to the sessions.

Invitation Letter: All registered participants upon request have the right to ask for a letter of invitation. This invitation can only be used to facilitate permission to participate from their institution.

Accreditation for Continuing Education: The congress will be presented to the approval of Turkish Medical Association Continuing Medical Education Accreditation Board for the “Continuing Medical Education”

Cancellations and Refunds: The Congress Secretariat must be notified in writing by e-mail (androloji2019@figur.net or fax (+90 212 258 60 78) about the cancellation of the registration. Telephone cancellation will not be accepted. The appropriate refunds will be made after the Congress.

The following cancellation conditions apply:

Cancellations ReceivedRefund
Before January 11, 2019Full refund
Between January 12, 2019 and February 16, 2019A cancellation charge of 50% deduction from the refund
After 17 February 2019No refund, name change possible

Submit Abstracts: Online submission is the only way for abstract submission. Another way for abstract submission such as via e-mail or post is not acceptable.

Important Dates

 • Abstract Submission Deadline: 15 March 2019
 • Early bird Registration Deadline: 11 January 2019
 • Early bird Accommodation Deadline: 11 January 2019SCIENTIFIC PROGRAM

April 18, 2019, Thursday

SAAT SALON A
11:00 - 12:30 ASİSTAN VE GENÇ ANDROLOGLAR OTURUMU - 1
Androlojide Deneysel Hayvan Modelleri

Oturum Başkanları: A. Kadıoğlu, S. Gönültaş
11:00 - 11:15 Varikosel hayvan modelleri
T. İpekçi
11:15 - 11:30 Kavernozal sinir stümulasyon yöntemi
H. H. Tavukçu
11:30 - 11:45 KAHVE ARASI
11:45 - 12:00 Yüksek akımlı Priapizm hayvan modeli oluşturulabilir mi?
Zafer Kozacıoğlu
12:00 - 12:15 Non-obstüriktif azoospermide matür sperm varlıgı öngörülebilir mi?
N. F. Günay
12:15 - 12:30 Peyronie hayvan modelleri ve Peyronie hastalığında antifibrotik ajanların kullanımı
G. Çevik
12:30 - 13:15 ÖGLE YEMEĞİ
13:15 - 15:00 İNFERTİL ERKEĞİN GÜNCEL TEŞHİS VE TEDAVİSİ
Oturum Başkanları:
O. Ekmekçioğlu, M. Öztürk
13:15 - 13:30 Spermatogenez ve spermiogenezde güncel bilgiler
B. Altay
13:30 - 13:45 Epididim, prostat ve vesiküla seminalisin fertilitedeki rolü: 2019
İ. Orhan
13:45 - 14:00 Semen analizinin klinik yorumu: Tanıya giden yol
M. Z. Keskin
14:00 - 14:15 Erkek infertilite değerlendirilmesinde biyobelirteçler
M. Öztürk
14:15 - 14:30 Erkek infertilite değerlendirilmesinde otozomal ve seks kromozon analizleri
M. Şamlı
14:30 - 14:45 Erkek infertilitesinde radyolojinin yeri
M. Tek
14:45 - 15:00 Genital enfeksiyonların teşhis ve tedavisi
F. Erdemir
15:00 - 15:15 KAHVE ARASI
15:15 - 17:15 ASİSTAN VE GENÇ ANDROLOGLAR OTURUMU - 2
Oturum Başkanları:
M. F. Usta, G. Çevik
15:15 - 15:30 Peyronie hastalığında kalsifikasyon-Penisin kemikleşmesi
S. Gönültaş
15:30 - 15:45 Peyronie hastalığında genetik analiz
Y. Pazır
15:45 - 16:00 Peyronie hastalığının tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisi
A. Çolakerol
16:00 - 16:15 Peyronie hastalığının tedavisinde Li-ESWT ve kök hücre
M. G. Çulha
16:15 - 16:30 ED Modelinde Stromal-Vasküler fraksiyon tedavisi
T. Taş
16:30 - 16:45 Hipogonadotropik hipogonadizmde genetik araştırma
A. Kalkanlı
16:45 - 17:00 Ejakülatuar kanal patolojileri
N. Çilesiz
17:00 - 17:15 Androloji makale yazımında kritik noktalar
Ö. Yaman

April 19, 2019, Friday

SAAT SALON A
08.30 - 09.00 Açılıs Töreni ve Konuşmalar
B. Altay / TAD Genel Sekreteri, M. F. Usta / TAD Başkanı, A. Kadıoğlu / TAD Onursal Başkanı
09:00 - 11:15
İNFERTİLİTE OTURUMU - 1
Oturum Başkanları:
S. Tellaloğlu, İ. Nane
09:00 - 09:20 ONKO-TESE applications in adults and children
R. Brannigan
09:20 - 09:40 Do Sperm parameters and fecundation rates change in the modern world?
R. Brannigan
09:40 - 10:00 The relationship between Male fertility and Men’s health: Review of the Literature
R. Brannigan
10:00 - 10:15 KAHVE ARASI
10:15 - 10:35 Sperm DNA Fragmentation: Where and How it occurs?
A. Khelaia
10:35 - 10:55 Sperm Epigenetics and Sperm RNA
P. Vendeira
10:55 - 11:15 Testiküler Mikrolitiyazis takip ve tedavisi
O. Koca
11:15 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU
Tadalafil’in 15 Yıllık Serüveni
Yönetici:
A. Kadıoğlu
Tadalafil 5mg ED
İ. Orhan
Tadalafil 5mg LUTs ve ED
A. Gökçe
Tadalafil Radikal Prostatektomi
M. Öztürk
Tadalafil Yeni Literatür
M. F. Usta
12:00 - 12:30 SMS-NA OTURUMU
Oturum Başkanı: M. F. Usta
12:00 - 12:30 Treatment of Erectile Dysfunction: What did we learned during the last 50 years?
WJG Hellstrom
12:30 - 13:00 YAŞLANAN ERKEK - GEÇ BAŞLAYAN HİPOGONADİZM OTURUMU
Oturum Başkanı: İ. Özbey
12:30 - 12:45 EAU/AUA Guidelines for the treatment and diagnosis of late onset Hypogonadism
R. Brannigan
12:45 - 13:00 TRT Prostat kanseri, kardiyovasküler ve nörolojik patolojiler arasındaki ilişkinin kanıta dayalı değerlendirilmesi: Önleyici mi, tetikleyici mi?
İ. Özbey
13:00 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:15 EJAKÜLASYON BOZUKLUKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: E. Özbek, Z. Hakimhodjaev
13:45 - 14:00 Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar
R. Aşcı
14:00 - 14:15 Anejakülasyon, geç ejakülasyon ve orgazm bozuklukları: Rasyonel yaklaşım nasıl olmalıdır?
H. Erol
14:15 - 15:15 VARİKOSEL OTURUMU
Oturum Başkanları: M. Aydın, Ö. Yaman
14:15 - 14:30 Varikosel patofizyolojisi: 2019
İ. Orhan
14:30 - 14:45 Varikosel tanısında kullanılan yeni biyobelirteçler ve endikasyonlar
B. Altay
14:45 - 15:00 Rekürren Varikosel’de tanı ve tedavi
M. Aydın
15:00 - 15:15 Adelosan Varikosel: Tüm çocuklar ameliyat edilmeli mi?
S. Çayan
15:15 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU
10. yıla girerken Proxeed Plus eşdeğerlerinden neden farklı?
Moderatör:
Bülent Semerci
Klinisyen gözüyle Proxeed Plus: Ateş Kadıoğlu
16:00 - 16:15 KAHVE ARASI
16:15 - 17:15 PEYRONİE HASTALIĞI OTURUMU
Oturum Başkanları: B. Gümüş, M. Çakan
16:15 - 16:30 Peyronie hastalığı patofizyolojisi
E. Ateş
16:30 - 16:45 Cerrahi dışı tedavilerde güncelleme
M. Kadıhasanoğlu
16:45 - 17:00 Peyronie hastalığında rekonstrüktif girişimler
A. Kadıoğlu
17:00 - 17:15 Peyronie hastalığında penil protez uygulamaları
M. F. Usta
17:15 - 18:15 PROSTAT HASTALIKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: M. Öztürk, F. Erdemir
17:15 - 17:30 BPH tedavisinde yeni cerrahi yöntemler
Ö. Yaman
17:30 - 17:45 Akut/Kronik prostatit olgularında tedavi yaklaşımları
S. Resim
17:45 - 18:00 Pelvik ağrı sendromlu hastaların yönetimi
M. Çakan
18:00 - 18:15 Hematosperminin teşhis ve tedavisinde bilinmesi gerekenler
E. V. Küçük

SAAT SALON B
13:45 - 16:05 ED OTURUMU - 1
Oturum Başkanları: M. Çulha, S. Resim
13:45 - 14:05 Penil Doppler Ultrasonografi: Teknik ve yorumlama
B. Erol
14:05 - 14:25 Libido ve orgazm nörobiyolojisi
N. Direk
14:25 - 14:45 Sık kullanılan ilaçların erektil fonksiyona etkisi
A. Armağan
14:45 - 15:05 Role of oxydative stress in male infertility
S. Shavakhabov
15:05 - 15:25 Orta Asya coğrafyasında Androloji
Z. Hakimhodjaev
16:15 – 18:00 SÖZLÜ / VİDEO BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: A. Gökçe, S. Resim

April 20, 2019, Saturday

SAAT SALON A
08:30 - 09:30 ED OTURUMU - 2
Oturum Başkanı:
B. Altay
08:30 - 08:50 NO, cGMP ve PDE-Tip 5 inhibitörlerinden, kök hücre ve gen terapisine rasyonel bakış
A. Gökçe
08:50 - 09:10 Vakum cihazı, İntrakavernozal enjeksiyon ve MUSE tedavilerinin etki mekanizmaları ve klinik sonuçları
E. Erkan
09:10 - 09:30 Li-ESWT’nin "tedavisi zor olgularda" yeri var mıdır?
M. Kendirci
09:30 - 09:45 KAHVE ARASI
09:45 - 11:15 İNFERTİLİTE OTURUMU - 2
Oturum Başkanları: İ. Orhan, O. Ekmekçioglu
09:45 - 10:00 Hipogonadotropik hipogonadizm olgularında fertilizasyonu sağlama stratejileri
O. Ekmekçioğlu
10:00 - 10:15 Olgu sunumu eşliğinde infertilitede genetik analiz algoritmi
M. Şamlı
10:15 - 10:30 İnfertilite’de güncel medikal tedavilerin kanıta dayalı zeminde değerlendirilmesi
F. Erdemir
10:30 - 10:45 Hipogonadizmin endokrinolojik nedenleri
P. Kadıoğlu
10:45 - 11:00 Erkek infertilitesi ve ED tedavisinde tamamlayıcı tıp : Moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve klinik sonuçlar
L. Canat
11:00 - 11:15 İnfertilite’de rejeneratif tedaviler
E. Özbek
11:15 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU
Tadalafil 5mg!
Bir Bilene soralım….
Moderatör:
Ateş Kadıoğlu
Sorular: Dr. Serkan Gönültaş, Dr. Aykut Çolakerol, Dr. Tuncay Taş, Dr. Arif Kalkanlı, Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu, Taha Uçar
Cevaplar: Dr. Selahittin Çayan, Dr. Sefa Resim, Dr. Metin Öztürk, Dr. Ramazan Aşcı, Dr. Bilal Gümüş, Dr. İsa Özbey
12:00 - 13:00 PENİL PROTEZ OTURUMU
Oturum Başkanları: M. F. Usta, R. Castane
12:00 - 12:15 Protez teknolojisinde sağlanan gelişmelerin karşılaştırmalı analizi
M. Aydın
12:15 - 12:30 Current Prosthesis and reservoir implantation techniques
R. Castane
12:30 - 12:45 Protez komplikasyonları tanı ve tedavisi
A. Kadıoğlu
12:45 - 13:00 Falloplasti olgularında IPP implantasyonu
M. Çulha
13:00 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:45 ANDROLOJİ’DE ZOR OLGULAR PANELİ
Oturum Başkanı: A. Kadıoğlu
Panelistler: WJG Hellstrom, R. Brannigan, P. Vendeira, I Ahmedov
14:45 - 15:15 RADİKAL PELVİK CERRAHİ-ED OTURUMU
Oturum Başkanı: B. Gümüş
14:45 - 15:00 Farklı Radikal Prostatektomi tekniklerinin erektil fonksiyona etkisi
B. Semerci
15:00 - 15:15 Rehabilitation techniques after radical Pelvic surgery: An evidence based evaluation
WJG Hellstrom
15:15 - 15:55 ENDÜSTRİ GÖZÜ İLE ANDROLOJİ’YE BAKIŞ
Oturum Başkanı: M. F. Usta
15:15 - 15:25 Eczacıbaşı Holding
E. Erbilgin Acar
15:25 - 15:35 Abdi İbrahim İlaç
Ç. Yılmaz
15:35 - 15:45 Lilly İlaç
G. Saybir
15:45 - 15:55 Nobel İlaç
T. Öztürk
15:55 - 16:10 KAHVE ARASI
16:10 - 16:40 ANDROLOJİK ACİLLER OTURUMU
Oturum Başkanları: M. Öztürk, H. Akdere
16:10 - 16:20 Priapizm tedavisinde güncel kılavuzlara uygun yaklaşım
B. Ermeç
16:20 - 16:30 Penile fracture and erectile dysfunction
I. Ahmedov
16:30 - 16:40 Testicular Torsion: What to know in 2019?
P. Vendeira
16:40 - 17:40 ED OTURUMU - 3
Oturum Başkanları: B. Erol, C. Güvenç Taşdelen
16:40 - 16:55 Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarında kanıta dayalı tedavi seçenekleri
E. Yeni
16:55 - 17:10 Kadın-Erkek cinsel fonksiyon bozukluklarının eşler arasındaki ilişkiye etkisi
C. Güvenç Taşdelen
17:10 - 17:25 Penis uzatma ve kalınlaştırma cerrahisi: Fonksiyonel ya da estetik bir gereksinim mi?
M. Çakan
17:25 - 17:40 Doğru bilgiler medyada nasıl popüler hale getirilebilir?
E. Öz

SAAT SALON B
14:30 - 15:30
İNFERTİLİTE OTURUMU - 3
Oturum Başkanları:
A. R. Ersay, M. Başar
14:30 - 14.45 Erkek infertilitesinde IUI ve ICSI endikasyonları
E. Salabaş
14:45 - 15.00 IUI ve ICSI’de laboratuvar süreci
S. Bulgurcuoğlu Kuran
15:00 - 15.15 ICSI prosedürünün fenotipik, genotipik ve psikososyal sonuçları
M. Başar
15:15 - 15.30 Rekürren abortusta üroloğun bilmesi gerekenler
E. Tavmergen
15:55 - 16:10 KAHVE ARASI
16:10 - 18:15 SÖZLÜ / VİDEO BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları:
B. Gümüş, S. Resim

April 21, 2019, Sunday

SAAT SALON A
08:30 - 09:30 OLGULAR EŞLİGİNDE ADLİ TIP OTURUMU
Oturum Başkanı:
M. F. Usta
Olgular: A.Serel
09:30 - 10:10 PEDİATRİK ANDROLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanı: İ. Karaman
09:30 - 09:50 İdeal sünnet yöntemi ve komplikasyonlar ile mücadele
İ. Karaman
09:50 - 10:10 Çocukluk çağı penis anomali ve cerrahi tedavilerin erektil fonksiyon ve fertiliteye etkisi
Ü. Özkuvancı
10:10 - 10:25 KAHVE ARASI
10:25 - 11:15 ED-URETRA CERRAHİSİ OTURUMU
Oturum Başkanı: M. F. Usta
10:25 - 10:40 Uretra darlıklarında güncel yaklaşım
A. Şimşek
10:40 - 10:55 Uretra travması ve uretra cerrahisi ED ilişkisi: Erektil fonksiyonun korunması
M. Ortaç
10:55 - 11:15 AUS yerleştirme ve revizyon cerrahisinde önemli noktalar
Ö. Bayrak
11:15 - 12:15 AKILCI İLAÇ SUNUMU
F. Erdemir


ABSTRACT SUBMISSION


Submit Abstracts
Online submission is the only way for abstract submission. Another way for abstract submission such as via e-mail or post is not acceptable.


Abstract Submission Deadline: 15 March 2019

Abstracts to be presented at the congress must be in the nature of contributing to scientific development and give a conclusion message.
Authors should avoid typographical misspellings so that abstracts sent via the online submission will be printed as it sent. The writers are responsible for all misspellings and typing errors.


Writing Rules
 • Abstracts will be collected via Online Submission System
 • Any academically title will be used on author names.
 • All names should be written with small letters except first letter.
 • All names, surnames and institutions must be indicated.
 • Only the first letter must be written with capital letter on abstract title. (abbreviations excluded)
 • Exposed name of abbreviation should be indicated in bracket if any abbreviation is used in abstract.
 • Aim of the study and methods should be briefly stated, findings should be summarized with sufficient number of sample and results should be explained within the presented findings.
 • Abstract is limited with 500 words excluded title, name and surname.
 • Text must have only one paragraph. An image and a table shall be added.
 • Max number of authors can be written is 12.
 • Autors name and surnames should be included in abstracts.

Points to Consider
 • Please sign up first if you use Online Abstract Module for the first time.
 • After sign up the explanations will assist you. Please read the messages and explanations carefully.
 • Authors should avoid typographical misspellings so that abstracts sent via the online submission will be printed as it sent. The writers are responsible for all misspellings and typing errors.
 • Please keep the confirmation e-mail after the submission process completed.
 • You can tract the status of your abstract during evaluation and acceptance process.
 • Please do not hesitate to contact with us if you encounter any technical problem:
  Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
  Tel : +90 (216) 410 44 14
  E-posta : support@abstractModule.com

Evaluation of Abstracts
Abstract evaluation will be made online by evaluation committee. Registration is obligatory to evaluate abstract. Evaluation results will be sent to all abstract submitters as a conclusion letter.
REGISTRATION

Registration Type January 11, 2019 and before After January 12, 2019
Delegate 750 ₺ 850 ₺
Exhibitor 600 ₺ 700 ₺

* VAT % 18 will be included to the price above.
  The Price included;
  - Congress Full Registration (enterence to all scientific sessions and exhibition areas)
  - Congress Abstract Book
  - Congress Bag
  - Name badge and lanyards
  - Certificate of Attendance

  * External Participation Fee
  Participant who does not accommodate at the congress hotel or who has not made the reservation through the organization secretary will be considered as external participant and charged 2.000.-TL (VAT %18 will be included) for 4 days (between 08:00-18:00). Price includes coffee break services and lunches served during the congress (18-19-20-21 April 2019 from 08:00 to 18:00).

ACCOMMODATION

    ACCOMMODATION HOTELS Single Room Per Person in a Double Room
Hilton Dalaman 5* (SOLD OUT) 4.200 ₺ 6.500 ₺
Castle Resort 4* 2.950 ₺ 3.950 ₺
External Participation* 2.000 ₺

- VAT % 08 will be included to the price above.
- Hotel fees include 3 nights (Check in: 18 April 2019, Check out: 21 April 2019) “all inclusive” basis accommodation in Hilton Dalaman Sarigerme Hotel’de

* External Participation Fee
Participant who does not accommodate at the congress hotel or who has not made the reservation through the organization secretary will be considered as external participant and charged 2.000.-TL (VAT %18 will be included) for 4 days (between 08:00-18:00). Price includes coffee break services and lunches served during the congress (18-19-20-21 April 2019 from 08:00 to 18:00).

What is External Participation Fee?
All-inclusive hotels are provided with free food and beverage services in all bars and restaurants during the Congress activities within the hotel concept. For this reason, the entrance to the hotel is authenticated and an external participation fee will be charged by the hotel in case of no accommodation at the Congress hotels via the agency. If the price is not paid, the Congress Hotel cannot be accessed. All exhibitors and company representatives are of course without separating the registration type for the foreign participation fee. Payment must be completed before the Congress begin.

Company Representatives’ Accommodation and External Participation Fees
For companies participating in the Congress with a booth, the registration of the company representative does not include external participation or accommodation. Furthermore, we would like to remind you that all company representatives participating in the Congress have to pay registration or external participation fee.

AIRPORT TRANSFERS

TRANSFER FEE
One Way Transfer “Airport– Hotel // Hotel–Airport” Transfer 200 ₺
Round Trip “Airport– Hotel and Hotel–Airport” Transfer 400 ₺

- VAT % 18 will be included to the price above.
- The price is above valid for the shuttle transfers between Dalaman Airport and Congress Hotels.
- Please ask for the price for the transfers from Bodrum/Milas Airport, Bus Terminal and private via androloji2019@figur.net


Cancellations and Refunds:

The Congress Secretariat must be notified in writing by e-mail (androloji2019@figur.net or fax (+90 212 258 60 78) about the cancellation of the accommodation. Cancellation requests via phone or SMS will not be accepted. The appropriate refunds will be made after the Congress.


The following cancellation conditions apply:

Cancellations ReceivedRefund
Before January 11, 2019Full refund
Between January 12, 2019 and February 16, 2019A cancellation charge of 50% deduction from the refund
After 17 February 2019No refund, name change possibleACCOUNT DETAILS

Account Owner Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş.
Bank Name Garanti Bankası Beyoğlu Ticari Şubesi
Branch Code 1671
Account Number 6296028
IBAN No: TR42 0006 2001 6710 0006 2960 28

SCIENTIFIC SECRETARIAT

   Turkish Society of Andrology
   Cemil Aslan Güder Sok. İdil Apt. B Blok D:1
34349 Gayrettepe / İstanbul
    +90(212) 288 50 99
   +90(212) 288 50 98
   androloji@androloji.org.tr
   www.androloji.org.tr

ORGANIZATION SECRETARIAT

   Figür Congress & Organization
   19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4
34360 Şişli / İstanbul - Turkey
   +90(212) 381 46 00
   +90(212) 258 60 78
   androloji@figur.net
   www.androloji2019.org